۵ تمرین به وسیله کتل بل

 برخلاف دمبل و هالتر، کتل بل در انجام حرکات ورزشی مقاومت غیر یکسانی را به عضلات بدن وارد می آورد. انجام تمرینات به کمک کتل بل ترکیبی از حرکات قدرتی و قلبی و عروقی است که در فیتنس مورد توجه قرار گرفته است. مرکز ثقل کتل بل در هنگام تمرین دائماً در حال تغییر است و به همین سبب بهبود عملکرد فرد در حین انجام تمرین خواهد شد. از آنجا که انجام تمرینات کتل بل نمی‌تواند به آرامی اجرا شود، کتل بل در واقع ارتباطی بین تمرینات مقاومتی و تمرینات هوازی ایجاد می کند.. تمرینات وابسته به کتل بل مجموعه وسیعی از عضلات را درگیر میکند که گروه هایان فیتنس قصد دارد مجموعه ای از تمرینات کتل بل را در این مقاله کوتاه معرفی کند.

Kettlebell workouts – WOD 1

For time:

 • 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
 • Renegade rows (each side counts as one rep
 • Jumping squats
 • Hollow rocks
Renegade rows

Kettlebell workouts – WOD 2

 • For time (22-min. cap
 •  
 • Run 1,200 meters
 • 63 kettlebell swings 
 • ۳۶ pull-ups
 • Run 800 meters
 • 42 kettlebell swings
 • 24 pull-ups
 • Run 400 meters
 • 21 kettlebell swings
 • 12 pull-ups
kettlebell swings

Kettlebell workouts – WOD 3

 • For Time
 • 21 Turkish Get-Ups, Right Arm
 • 50 Kettlebell Swings
 • 21 Overhead Squats, Left Arm
 • 50 Kettlebell Swings
 • 21 Overhead Squats, Right Arm
 • 50 Kettlebell Swings
 • 21 Turkish Get-Ups, Left Arm
Turkish Get-Ups

Kettlebell workouts – WOD 4

 • For time:
 • 3 Parallette handstand push-ups
 • 5 kettlebell deadlifts, 124 lb.
 • 5 Parallette handstand push-ups
 • 8 kettlebell deadlifts, 124 lb.
 • 8 Parallette handstand push-ups
 • 13 kettlebell deadlifts​​​​​​​, ۱۲۴ lb.

 

Kettlebell workouts – WOD5

 • AMRAP in 12 minutes
 • 12 Wall Ball Shots (10/6 kg
 • 12 Kettlebell Swings (20/16 kg
 • 12 Kettlebell Snatches (20/16 kg
 • 100m Sprint

جهت خرید محصول کاملا دیجیتالی “کراسفیت را قورت بده” رو لینک سبز رنگ کلیک کنید